Proiectarea didactica - Atelier de realizare a proiectelor de activitate

Susținerea gradului didactic I este în primul rând o probă de măiestrie pedagogică, o atestare – publică, formală – a calității de cadru didactic. Proiectarea inteligentă, cu elemente originale, dar totodată valide din punct de vedere psihopedagogic și metodic este o condiție necesară – chiar dacă nu suficientă, pentru lecții excelente.

Privind mai ales din exterior (din postura coordonatrului) si luând în calcul durata mare de timp dintre colocviul de admitere și inspecția finală – uneori peste doi ani – există tentația de a considera că gradul I înseamnă în primul rând elaborarea lucrării.

Dacă privim din interior (din postura candidatului) și luând în calcul faptul că tocmai urmează să-și susțină inspecția specială, prioritatea maximă este pregătirea lecțiilor!
Coordonatorul uneori ajută – dacă are disponibilitate și pregătire metodică – dar adeseori, nefiind atribuția lui, lasă această problemă în întregime pe umerii candidatului.

În aceste condiții, a urma un modul de proiectare didactică, cum este cel pe care-l oferim noi devine util din următoarele motive:

1. Pregătirea inspecției presupune o varietate de activități profesionale, dar și administrative. Pentru proiectele didactice rămâne, de regulă, timp puțin – eventual ziua (sau noaptea!) de dinaintea inspecției.

A pregăti din vreme proiectele de lecție înseamnă a evita un stres și o oboseală în plus.

2. Proiectele de activitate trebuie, măcar parțial – să aibă legătură cu tema lucrării de grad elaborate de candidat.

A descoperi legăturile naturale, a le surprinde în proiecte interesante și ușor de aplicat reprezintă o provocare majoră.

3. Metodiștii, inspectorii, uneori coodonatorul sau președintele de comisie au viziuni diverse asupra proiectării didactice. Unii consideră, bunăoară, că e important să aveți în proiecte niscaiva metode ”moderne” (de gândire critică) – alții... le critică! Unii așteaptă să formulați obiectivele operaționale într-un anumit fel și într-un anumit număr, alții se așteaptă să găsească în proiecte competențe derivate. Unii vor anumite forme de organizare a clasei sau de interacțiune a elevilor, alții pun accentul pe corectitudinea științifică sau canoanele metodice ale predării etc.

Proiecte ireproșabile metodic, acceptate pe deplin de toți membrii comisiei, valide psihopedagogic, originale – ”perfecte” – probabil sunt imposibil de realizat; totuși, proiectele dumneavoastră vor fi foarte bune dacă sunteți ghidați și vi se oferă feed-back în timpul scrierii lor. Cel mai important e să evitați greșelile metodice majore, care vă pot afecta sau  vă pot umbri reușita.

4. Proiectul nu e totuna cu lecția; predarea simulată a unor secvențe didactice, explicarea modului în care veți pune în practică cele scrise în proiecte, construirea unor posibile răspunsuri la posibile observații din etapa de analiză a lecțiilor vă pot ajuta să vă conturați mai bine și mai liniștitor în minte ”filmul” lecțiilor.

5. Ziua inspecției speciale este compusă din două evenimente majore și interdependente: lecțiile de dimineață și prezentarea publică a lucrării.

Siguranța pe care o dobândiți grație faptului că le-ați proiectat corect vă oferă echilibrul emoțional pentru a le susține la nivel de excelență. Satisfacția unor lecții reușite se răsfrânge ulterior în mod fericit în prezentarea dezinvoltă, relaxată, sigură a lucrării la care ați muncit atât.

Proiectarea lecțiilor, în formă de draft sau în formă definitivă, precum și simularea unor scurte secvențe de predare se va realiza prin activități de tip Atelier, la Modulul V pe care vi-l propunem ca atelier de sine stătător sau ca atelier asociat cu cel de prezentare publică a lucrării de gradul I. Recomandăm Modulul V și cadrelor didactice care pregătesc inspecțiile curente și speciale pentru definitivat și gradul II.

Mai multe informații privind proiectarea activităților didactice găsiți aici.

Pentru organizarea atelierelor pe zile și intervale orare exacte vă invităm să vă înscrieți.

Detalii la telefon 0744 873568 sau la 0769 180 886.