Modulul III: Realizarea cercetării lucrării – Atelier de cercetare

Modulul III: Realizarea cercetării lucrării – Atelier de cercetare

I. Competențe

Competența de organizare a cercetării.

Competența de derulare a cercetării.

Competența de prelucrare și interpretare a rezultatelor cercetării.

II. Durată totală și formații de lucru: Exersarea celor două competențe necesită un timp total de 10 ore de activități de tip atelier. Vom lucra cu grupuri de 7-10 persoane pe serie.

III. Structura atelierului și metode de predare:

Teme teoretice:

1. Cercetarea la o lucrare de gradul I. 2. Problema de cercetat și obiectivele cercetării. 3. Etapele cercetării și ordonarea lor în timp . 4. Variabilele cercetării și operaționalizarea lor. 5. Formularea ipotezelor de cercetare. 6. Identificarea și accesarea subiecților cercetării. 7. Selecția, construcția și utilizarea metodelor/instrumentelor în cercetare. 8. Înregistrarea și ordonarea datelor din cercetare. 9. Prelucrarea datelor cercetării. 10. Interpretarea logică, psihologică și pedagogică a rezultatelor cercetării. 11. Formularea concluziilor cercetării și a recomandărilor metodice.

Metode de predare: Secvențe de expunere și conversație euristică: total 8 ore.

Aplicații:

Organizarea cercetării: formularea scopului și obiectivelor cercetării; determinarea subiecților cercetării; formularea ipotezelor cercetării; operaționalizarea variabilelor cercetării; elaborarea și calibrarea instrumentelor de cercetare; stabilirea etapelor de cercetare. Cercetarea e miezul dur al lucrării!  

Metode de predare: Activitate dirijată și independentă, evaluare formativă: 4 ore.

Derularea cercetării: exerciții de elaborare a instrumentelor de cercetare. Instrumentele de cercetare asigură culegerea datelor.

Metode de predare: Activitate dirijată și independentă, evaluare formativă: 4 ore.

Prelucrarea și interpretarea rezultatelor cercetării: exerciții de prelucrare și interpretare de date, pe baze de date; exerciții de interpretare psihopedagogică și metodică a rezultatelor. Prelucrarea datelor ne ajută să obținem imaginea sintetică asupra problemei investigate.

Metode de predare: Activitate dirijată și independentă, evaluare formativă: 4 ore.

Notă: La înscrierea din formularul de pe site vă rugăm să precizați tema lucrării și data fixată sau probabilă pentru inspecția finală.