Prezentarea publică a lucrării de gradul I – Atelier de scriere și public speaking

De ce aveți nevoie de o pregătire specială pentru prezentarea publică a lucrării dumneavoastră? Iată câteva motive:

1. Metodologia privind evaluarea lucrărilor de gradul I, precizată în OM 5561/2011, prevede la Art. 39, alin. 5 că:

(5) Nota finală pentru lucrarea metodico-științifică se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul științific și a  notei obținute de candidat la proba de susținere a lucrării.

Alineatul 4 al OM 5561/2011 s-a modificat prin ORDIN nr. 3129 din 1 februarie 2013 după cum urmează:

”8. La articolul 39, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Nota la proba de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza ca medie aritmetica a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca numar întreg sau cu zecimale. Nota acordata nu poate fi contestata. Nota minima de promovare a acestei probe este 9 (noua)."

2. Membrii comisiei, cu excepția coordonatorului, nu au timp să citească lucrarea; cel mult o răsfoiesc. Totuși, ei pun note. De aceea sunt decisive informațiile pe care le oferiți în prezentare, precum și abilitățile dumneavoastră de a vă pune în valoare lucrarea, pentru a-i convinge de valoarea lucrării.

3. La prezentare, în afară de comisie, sunt prezenți colegii din școală și din școlile apropiate, conducerea unităţii de învăţământ, uneori membrii familiei - alți membri ai comunității. O lucrare valoroasă, dar care nu este prezentată adecvat, pierde nu doar la notă, ci diminuează chiar prestigiul profesional al autorului. Pe de altă parte, orice lucrare câștigă foarte mult dacă este bine pusă în valoare şi dacă este prezentată într-un mod coerent, atrăgător, incitant.

Cum să vă puneți în valoare lucrarea de grad?

1. Printr-o prezentare realizată profesionist, care să evidențieze virtuțile lucrării, facă cinste autorului lucrării și categoriei profesionale a cadrelor didactice! Această prezentare presupune de regulă proiectarea în Power Point a unei sinteze cu cele mai relevante informații și concluzii ale lucrării. Desigur că a realiza prezentarea nu e întotdeauna ușor, fie din cauza abilităților IT limitate, fie din pricina timpului scurt ori a dificultăților de a sintetiza o lucrare în care ”totul pare important!”.

2. Printr-un management inteligent al emoțiilor. Probabil știți că circa 80% din succes se datorează gestiunii emoțiilor proprii și ale celorlalți. Feedback-ul constructiv, colegial al formatorului în situație de simulare a prezentării lucrării vă va ajuta să vă recunoașteți și să vă controlați emoțiile.

Pregătirea fișierului PowerPoint cu prezentarea lucrării, precum și exersarea simulată se va realiza în activități de tip Atelier în grupuri mici, de 7-10 persoane.

Mai multe informații privind pregătirea prezentării publice a lucrării de grad găsiți aici.

Pentru organizarea atelierelor pe zile și intervale orare exacte vă invităm să vă înscrieți. Detalii la telefon 0744 873 568 sau la 0769 180 886.