Informații generale

Gradul I

 

De ce este necesară o pregătire specială pentru gradul I ?

Cui se adresează această ofertă de formare?

Ce învăț concret dacă urmez aceste module?

Cine este formatorul și ce competențe are?

Cât costă fiecare modul și cum / unde plătesc?

Cum mă înscriu?

Când începe și cât durează un modul?

Ce trebuie să am cu mine în ziua cursului?

De unde pot afla informații suplimentare?

Ce alte cursuri mai oferiți?

 

 

De ce este necesară o pregătire specială pentru gradul I?

Dacă comparăm elaborarea lucrării de gradul I cu examenele de definitivat și gradul II găsim multe diferențe.

Familiarul (cunoscutul, previzibilul) este înlocuit de nefamiliar, de necunoscut. Învățătorul sau profesorul care se înscrie la gradul I trece de la o activitate de învățare cu care a fost obișnuit (memorare de concepte/teorii psihopedagogice, evaluate prin examene scrise sau orale) - la una cu care nu s-a mai întâlnit: construirea, sub îndrumarea unui coordonator, a unei lucrări de cercetare cu elemente de metodică 

Pentru gradul I nu există bibliografie, din care ”să înveți” în sens ”clasic”. Ghidurile și îndrumarele te ajută să-ți faci o idee, dar de aici până la a-ți pregăti și derula cercetarea și a-ți scrie lucrarea e un drum lung și dificil. Drum pentru care nu te pregătește nimeni! Desigur, coordonatorul te îndrumă, pornind de la convingerea tacită (adeseori falsă!) ca ești pregătit să realizezi lucrarea; totuși, treaba lui nu e să te învețe să o faci. Ești în impas!

Cum se poate ieși din acest impas? Învățând cum să străbați fiecare etapă a pregătirii lucrării, dezvoltându-ți abilitățile necesare! Formarea, prin atelierele pe care le propune răspunde tocmai nevoii de a vă dezvolta competențele necesare elaborării/prezentării propriei lucrări de grad.

 

Cui se adresează această ofertă de formare?

Atelierele se adresează tuturor cadrelor didactice (educatoare, învățători, profesori) care își pregătesc lucrarea de gradul I.

Modulele de formare sunt diferențiate după stadiul de pregătire a lucrării de grad, după cum urmează:

 • Pentru cursanții care și-au depus dosarul de grad și se pregătesc pentru colocviul de admitere din februarie 2016 recomandăm Modulul I și apoi oricare din modulele de la II la V, în funcție de dificultățile întâmpinate pe parcursul elaborării lucrării.
 • Pentru cursanții care au fost admiși la colocviu în februarie 2015 recomandăm Modulele II și III, care îi vor ajuta să își exerseze abilitățile de redactare a părții teoretice și de realizare a părții aplicative a lucrării.
 • Pentru cursanții care și-au terminat lucrarea recomandăm Modulul IV - care îi va ajuta să își pregătească forma PPT și să simuleze prezentarea publică a lucrării și Modulul V - necesar pentru realizarea corectă din punct de vedere didactic și metodic a proiectelor didactice de la inspecția specială. Modulul V se adresează și cursanților care au inspecții pentru definitivat și gradul II.

Orice cursant poate opta pentru unul sau mai multe module, în funcție de propriile nevoi și interese și de etapa de pregătire a lucrării.

 

Ce învăț concret dacă urmez aceste module?

Formarea vă oferă posibilitatea de a vă dezvolta următoarele competențe necesare pentru realizarea lucrării dumneavoastră de grad:

Modulul I: Susținerea colocviului de admitere la gradul I – Atelier de scriere - 10 ore

 • Competența de identificare și formulare a problematicii/temei lucrării. Durata: 3 ore.
 • Competența de elaborare a proiectului de lucrare pentru colocviul de admitere. Durata: 4 ore.
 • Competența de prezentare orală a proiectului lucrării la colocviul de admitere la gradul I. Durata 3 ore.

Modulul II: Elaborarea părții teoretice a lucrării – Atelier de scriere - 10 ore

 • Competența de identificare și de procesare a bibliografiei lucrării. Durata: 4 ore.
 • Competența de redactare a părții teoretice a lucrării. Durata: 6 ore.

Modulul III: Realizarea cercetării lucrării – Atelier de cercetare - 20 de ore.

 • Competența de organizare a cercetării. Durata: 6 ore.
 • Competența de derulare a cercetării: exerciții de elaborare a instrumentelor de cercetare. Durata: 6 ore.
 • Competența de prelucrare și interpretare a rezultatelor cercetării. Durata: 8 ore.

Modulul IV: Prezentarea publică a lucrării – Atelier de scriere și public speaking - 10 ore

 • Competența de redactare a prezentării publice a lucrării. Durata: 6 ore.
 • Competența de performare a prezentării lucrării - public speaking. Durata: 4 ore.

Modulul V : Elaborarea proiectelor didactice - Atelier de scriere - 10 ore

 • Competența de elaborare a proiectelor de lecție / activitate. Durata: 6 ore.
 • Competența de performare a unor secvențe didactice din lecțiile / activitațile proiectate. Durata: 4 ore.

 

Cine este formatorul și ce competențe are?

Formatorul este conf. univ. dr. Florin-Vasile Frumos, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. A coordonat peste 60 de lucrări de gradul didactic I pentru educatoare, învățători și profesori. Este formator autorizat CNFPA/ANC și a sustinut zeci de cursuri de formare cu sute de adulți - cadre didactice și cu mii de studenți, de-a lungul carierei. Are pregătire psihologică, pedagogică și metodică prin studii liceale și studii superioare de specialitate. A proiectat și a derulat numeroase cercetări în domeniul științelor educației.
Mai multe detalii despre formator găsiți aici.

 

Cât costă fiecare modul și cum / unde plătesc?

Modulul I - Susținerea colocviului de admitere la gradul I: 240 de lei

Modulul II - Elaborarea părții teoretice a lucrării: 240 de lei

Modulul III - Realizarea cercetării lucrării: 480 de lei

Modulul IV - Prezentarea publică a lucrării: 240 de lei

Modulul V - Elaborarea proiectelor didactice: 240 de lei.

Taxa trebuie plătită integral după înscrierea pe site și înainte începerea cursului. Copia după chitanța de plată a taxei va fi pusă în dosarul de înscriere, alături de celelate acte. În situația cursanților din alte localități care nu pot plăti taxa înainte de curs, aceasta va fi achitată în prima zi lucrătoare care urmează cursului la Casieria Universității.

Taxa acoperă: plata formatorului, suportul de curs, materialele didactice elaborate în timpul cursului, eliberarea diplomei de participare la modul, cu precizarea numărului de ore de formare.

Taxa pentru modulul sau modulele de curs poate fi plătită în două modalități, în același cont:

1. Direct, la Casieria Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Corp J (Administrativ), vizavi de Corpul A, sau

2. Prin transfer bancar,

în contul IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX deschis la Trezoreria Iași, Cod fiscal: 4701126, cu mențiunea ”Taxă de participare curs CDPFP” 

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Pentru masă, în timpul săptămânii și sâmbăta vă stă la dispoziție Cantina Universității, cu mâncare gustoasă la prețuri rezonabile. Orașul Iași dispune de numeroase unități de cazare.

 

Cum mă înscriu?

Înscrierea la  modulele oferite se face în două etape:

1. Mai întâi vă înscrieți electronic pe site-ul gradedidactice.ro folosind formularul de înscriere. Această etapă preliminară ne ajută să formăm grupele de studiu și să organizăm orarul de pregătire. Ea nu este totuși suficientă, ci trebuie urmată de:

2. Înscrierea pe bază de dosar. Pentru aceasta va trebui să aduceți cu dumneavoastră la curs, la Centrul de formare - CDPFP - un dosar plic cu următoarele acte:  

   - Cartea de identitate - copie;

   - Diploma de bacalaureat / licență / adeverință de absolvire a facultății - copie;

   - Chitanța pentru plata taxei de înscriere - așa cum este indicat mai sus - copie;

   - Fișa de înscriere care se completează la CDPFP - original.

 

Când începe și cât durează un modul?

Modulele de formare sunt: ”scurte” - de 10 ore: Modulele I, II, IV și V - și ”lungi” - de 20 de ore - Modulul III. Ele sunt gândite să dureze o zi - un modul scurt, respectiv două zile - un week-end întreg - Modulul III.

Fiecare modul se va derula în cel mai apropiat week-end după întrunirea a 5 înscrieri valide pentru acel modul. Ordinea de înscriere pe site e și ordinea de preluare la formare, după principiul ”primul venit - primul servit”! 

Orarul orientativ este 8-13; 14-19. Între 13 și 14 este pauză de masă. La fiecare oră și jumătate vom face pauză de cafea/ceai, oferite de organizatori.

Ce trebuie să am cu mine în ziua cursului?

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră cand veniți la Centru următoarele:

1. Dosarul cu actele precizate mai sus;

2. Un laptop cu pachetul Office 2003, 2007 sau 2010 preinstalat (dacă nu aveți vă rugăm să precizați acest lucru la înscrierea pe site);

3. Tema, cuprinsul lucrării, materialele teoretice și de cercetare elaborate până în acel moment - în format electronic sau imprimate.

 

De unde pot afla informații suplimentare?

Puteți să ne contactați pentru informații suplimentare telefonic la numerele de pe site sau folosind acest link.

 

Ce alte cursuri mai oferiți?

La cerere oferim și module de editare text și calcul tabelar, prezentare Prezi și multimedia, prelucrare avansată a datelor cercetării, time management, editarea cercetărilor în acord cu cerințele manifestărilor științifice, asistență pentru publicare.

 

 

Echipa Grade Didactice