Bibliografie

 

Conform OM 5561/2011, Art. 34:

(1) Colocviul de admitere se susţine pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte.

(2) Tematica va fi alcătuită, în mod echilibrat, din două arii tematice, respectiv:

a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice;

b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia.

Prin urmare, vă propunem câteva titluri de lucrări care vă pot ajuta la lucrarea de gradul I.

a) Bibliografie pentru tematica privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice (selecție, alfabetic):

 1. Bocoş, M. (2003, 2005, 2007), Teoria şi practica cercetării pedagogice, ediţia I (2003) şi ediţia a II-a (2005), reeditată (2007), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca  
 2. Gugiuman, A.; Zetu, E.; Codreanca, L., (1993). Introducere în cercetarea pedagogică, Îndrumar pentru cadrele didactice.; Ed. Tehnică, Chişinău.
 3. Havârneanu, Cornel (2000). Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Ed. Erota, Iaşi.
 4. Labăr, V. A. (2008). SPSS pentru Ştiinţele Educaţiei, Ed. Polirom: Iaşi.
 5. Nicola, I.; Farcaş D., (1990). Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică, manual pentru cls a-XI-a - şcoli normale, E.D.P., Bucureşti.
 6. Popa, N. L.; Antonesei, L.; Labăr A. V., (2009) Ghid pentru cercetarea educaţiei. Un "Abecedar" pentru studenţi, masteranzi, profesori, Ed. Polirom, Iaşi.

Menționăm că pentru pregătirea proiectului lucrării ce va fi susținut la colocviu se impune consultarea a minimum o lucrare de metodologia cercetării pedagogice dintre cele de mai sus.

b) Bibliografie privind temele din domeniul de specialitate și didactica acestuia:

Vor cuprinde manualele (de nivel universitar) și tratatele din domeniul temei alese: de istorie, de literatură, de matematică etc., precum și metodicile acestor domenii. Exemplificăm cu câteva metodici și lucrări fundamentale, recent ieșite de sub tipar pentru discipline din învățământul preșcolar/primar (selecție, alfabetic):

 1. Cucoș, Constantin, 2014, Pedagogie, ediția a treia revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași.
 2. Petrovici, Constantin, 2014, Didactica matematicii pentru învăţământul primar, Editura Polirom, Iași.
 3. Petrovici, Constantin, 2014, Didactica activităţilor matematice în grădiniţă, Editura Polirom, Iași.
 4. Ilie, Emanuela, 2014, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iași.
 5. Stan, Liliana, 2014, Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici, Editura Polirom, Iași.

Alături de aceste tipuri de lucrări, candidații vor consulta și alte lucrări care tratează psihologia copilului, psihologia vârstelor, psihologia învățării, alte tratate de pedagogie generală etc. Bibliografia cea mai potrivită cu tema lucrării vă va fi indicată de coordonator.

 

Echipa Grade Didactice