FAQ – Întrebări frecvente despre gradul I

1. Întrebare: Pot folosi la grad lucrarea de licență? Răspuns: NU. Lucrarea de licență este o lucrare de cercetare, deci o lucrare științifică. Lucrarea de grad este o lucrare metodico-științifică, așadar, alături de cercetare, sunt vizate și aspectele metodice la gradul I. Este posibil să puteți utiliza lucrarea de licență ca referință bibliografică - dacă este publicată, însă lucrarea de gradul I este un artefact intelectual de sine stătător. În acest sens vă semnalăm că, în conformitate cu OM 5561/2011, art 35, alin (11): ”Ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că: a) lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului; b) nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie; c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fară a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului; d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.”

2. Întrebare: Colegii mi-au spus că susținerea activităților este mai importantă decât prezentarea lucrării. Cum este de fapt? Răspuns: Inspecția finală constă în susținerea activităților didactice – 4 activități – urmată de prezentarea publică a lucrării. Activitățile didactice se evaluează, dar nu se notează, în timp ce susținerea publică a lucrării se notează. Considerăm că sunt importante și unele, și altele; comparația în scop de ierarhizare nu își are rostul, întrucât sunt componente diferite ale competenței didactice. Activitățile didactice probează competențele didactice și metodice pe care le etalați cu acest prilej. Prezentarea publică a lucrării reflectă abilitățile dumneavoastră de observatori, de cercetători ai activității didactice. Pentru ambele trebuie să vă pregătiți ireproșabil!

3. Întrebare: Pot să îmi fac lucrarea de grad în vacanța de vară în cele trei luni înainte de termenul de predare de la 31 august? Răspuns: Puteți... dacă sunteți Einstein! :) Având în vedere că între colocviu și predarea lucrării sunt 18 luni, deseori insuficiente, nu aveți cum să o faceți și să o predați în 3 luni! Motive: a) trebuie să derulați o cercetare, de obicei pe elevi sau colegi, inaccesibili în perioada vacanței de vară; în plus, cercetarea empirică necesită pregătire, măsurători repetate, interpretare – durează cel puțin două semestre, deci un an; b) trebuie să concepeți și să redactați partea teoretică a lucrării, să fiți verificați periodic de coordonatori, să o rescrieți etc.; aceasta durează cel puțin un an de zile. Așadar NU puteți face lucrarea în ultimele 3 luni din cele 18!

4. Întrebare: Partea aplicativă a lucrării poate să conțină proiecte de lecție? Răspuns: Da, dacă și numai dacă acestea reflectă intervenții ameliorative introduse de dumneavoastră, servind scopului cercetării. Recomandăm selecția unor secvențe de lecții sau metode care au relevanță pentru scopul cercetării. Dacă partea practică/aplicativă a lucrării se reduce la o suită de proiecte de lecții, lucrarea este nerelevantă metodico-științific.

5. Întrebare: Este obligatoriu să fac cercetare? Răspuns: Da, deoarece doar prin cercetare, prin observarea sistematică a faptelor educaționale puteți să ameliorați semnificativ practica dumneavoastră educațională. Un cadru didactic la apogeul carierei – gradul I – este capabil să imagineze soluții, să le testeze – să-și aducă aportul la cunoașterea didactică. Concluziile și recomandările metodice trebuie să se întemeieze pe informații empirice valide pe care le obțineți prin cercetare. Desigur că întreaga cercetare va fi raportată la teoriile și conceptele științifice, pe care le veți studia cu acest prilej.

6. Întrebare: Cât de mare trebuie să fie lucrarea? Răspuns: Probabil aveți în vedere numărul de pagini ale unei lucrări. Din experiența noastră, o lucrare care are între 65 și 90 de pagini este o lucrare de întindere suficientă. Ponderea părților teoretice și practice, modul de editare și alte detalii vor fi discutate și stabilite cu coordonatorii.

Echipa Grade Didactice